Shelley, Percy Bysshe

‘Zodra het scheppingsproces begint, neemt de bezieling al af, en de allergrootste poëzie die de wereld ooit heeft mogen aanschouwen, is misschien maar een zwakke afspiegeling van de oorspronkelijke ideeën van de dichter. Ik roep de allergrootste dichters van deze tijd op, ‘vervolgt Shelley, ‘toe te  geven dat het een misvatting is dat de mooiste regels in de poëzie met grote inspanning en ijver tot stand zijn gekomen.’

aangehaald in Danilo Kiš, Homo poëticus, Leven, reizen, literatuur, privé-domein, De Arbeiderspers 2022