Er ploft iets zachtjes op het voeteneind van het bed en kruipt
omhoog zoals de kat vroeger deed die eindeloos

rondjes draaide alvorens luidruchtig in slaap te vallen of er
wordt een kussen gegooid dat mist en met

een boog neerkomt en gevolgd zal worden door een tweede,
een man die verdwaalde en onderdak zocht dat

hem zomaar gegeven werd, hogerop klom en weer verdween
terwijl de droom over een muisje gaat dat uit

een bloempot klimt en over de planken van de vloer schiet en
niet meer te vangen is. Waar is die kat als je hem

nodig hebt? Terwijl de muizenfamilie met liniaaltjes naar een
prullenbak vol cornflakes werden geleid en op de muur

de gezinsleden bijgeschreven werden, is in dromen geen keuze
wat belager betreft. Het is gewoon extra warm in bed.