uit quarantaine, nog acht dagen en we zien ook baby Lee
terug en Scott en en en