uit Happiness, Aminatte Forna, vertaald tot De paradox van geluk door Aleid van Eekelen-Benders en Mariella Duindam (Nwe Amsterdam, 2018)

“Als Adam en Eva ooit hadden bestaan, dacht Attila, dan was dit de straf die hun door de schepper was opgelegd voor het eten van de verboden vrucht. Niet de verdrijving uit het paradijs, niet het besef van hun naaktheid, maar de gave van een verstand, zo scherp dat ze zich hun eigen sterven konden voorstellen, dat vreselijke weten dat alle mensen bezaten, niet alleen op het moment dat het gebeurde, maar elke dag van hun bestaan.”