uit The first bad man, Miranda July, vertaald tot De eerste foute man, Gerda Baardman en Lydia Meeder, De Bezige Bij, 2015

 

“Als je wijs genoeg was om te weten dat dit leven overwegend zou bestaan uit het loslaten van dingen waaraan je hechtte, waarom zou je je dan niet bekwamen in dat loslaten in plaats van ze na te jagen?”