“In het raamwerk van prikkels en hun uitwerkingen, van juichen tot zelfmoord plegen, schaart licht zich beslist in de rij van invloeden die ik als boven nul zou willen aanmerken.”