“Haar werk werd tot de bekentenisliteratuur gerekend, maar Olive vond dat een mens sommige dingen helemaal niet hoefde uit te spreken.”