“Het is op deze ogenblikken, naast jou, dat ik woorden benijd omdat ze doen wat wij nooit kunnen: alles over zichzelf vertellen door alleen maar stil te staan, door er alleen maar te zijn. Stel je voor dat ik naast je kon gaan liggen en mijn hele lichaam, elke cel, een heldere, eenduidige betekenis zou uitstralen, niet zozeer een schrijver al wel een woord dat naast jou wordt neergedrukt.”