Soms zijn er ongevraagde commentaren van ondersteunende aard,
er is een komma vergeten of de werkplek

die beschreven wordt is precies als de hare, kortom er zijn meer
van zulke gevallen en ook meent een man

dat het met die liefde allemaal wel meevalt. Gerustgesteld kunnen
we dan weer verder hoewel we soms

liever niet van medestanders willen weten en graag in ons eigen
leed willen blijven ronddraaien met het idee

dat het allemaal uniek is, we weten dat u eigenlijk hetzelfde wilt.
Soms ook wordt een blinde vlek opeens

verlicht door het schijnsel van uw overijverig brein dat combinaties
aangaat waar die er eerst niet waren, een

ongekend genoegen een schat terug te vinden die we kwijtgemaakt
hadden of een taartje achterin de kast, nog eetbaar.