Een recensie nog van de bundel Tegen het vergeten en voor de behoedzaamheid