stills uit het op handen zijnde filmpje van de presentatie van de bundels van Karel Wasch en mij, Amsterdam, 3 november 2018, W. natuurlijk