“Emily Dickinson zei, of iemand heeft gezegd dat Emily Dickinson zei, dat strengheid geen substituut voor geluk is. Niets neemt de plaats is van geluk, maar volgens mij komt strengheid dicht in de buurt. Het is een troost en een bolwerk. Het werk is de beloning voor mijn aandacht. De zinnen die ik gisteren schreef stellen me gerust (als ze niet mijn afgrijzen wekken). Ik heb sinds Franklin is gestorven volgens dezelfde dagelijkse routine geleefd en ik houd van mijn schema, zoals ik van mijn hond houd, zoals ik van mijn huisje hield, zoals ik van mijn appartement en mijn esdoorn houd. Discipline is nu bij uitstek het middelpunt van mijn leven en ik luister dag en nacht naar de radio, volgens een schema.”

uit White houses, Amy Bloom
vertaald tot Witte huizen door Paul Syrier