Terwijl het mij, destijds, in het absolutisme van mijn toestand, leek dat liefde niets met praktische inslag te maken had, sterker nog, er de tegenpool van was. En het feit dat liefde geringschatting toonde voor zulke banale overwegingen maakte deel uit van haar glorie. Liefde was vanuit haar wezen ontwrichtend, allesvernietigend, en was ze dat niet, dan was het geen liefde.

Julian Barnes, uit: The only story