’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

uit: Gezang 284, vers 2