‘Mijn boetedoening omdat ik nauwelijks aanwezig ben in de wereld, niet de wereld tussen de bladzijden van boeken of die van de gelaagde atmosfeer van mijn eigen geest, maar de wereld die echt en tastbaar is voor anderen.’

Patti Smith, uit: M-train, vertaald door Ton Heuvelmans