Overdag is er niets te zien
dan een met nadruk verdwenen
afwezigheid waar voordien
de zon ook al had geschenen.

Leo Vroman, uit: Ons gezin