Men weet niet van ons en men kent ons niet.
Wij kunnen de waarheden niet verdragen,
omdat ze niet waar zijn. Zie je iets? – Ziet

één van ons dwars door de muur van de dagen
wie wij zijn, waren? Het hardste verdriet
is dat wij ons niets meer hebben te vragen.

Hans Andreus, uit: 1, De sonnetten van de kleine waanzin