‘Ik dacht dat houden van iemand als een soort bescherming fungeerde, alsof de beminde persoon de omvang en intensiteit van je gevoelens begreep en daar zijn daden op afstemde. ‘

Emma Cline, uit: The girls