Maar wat ontnomen aan den wereldstroom
In verzen rust vindt valt een wijle stil,
Gelijk een kind in een zeer witten droom:

Bertus Aafjes, uit: Panta Rei,
Het zanduur van de dood