Wat een verschil met de meisjes
met wie ik in het lage gras
pralines eet, en in het hoge gras
diminutiefjes:
hun hoge stemmetjes
als puntjes op de i,
hun schichtige lachjes
als reeën in een woud van humor.
Zoveel sneller dan liefde
is hun sympathie.

Herman de Coninck, uit: De lenige liefde, 3