Zolang de plaat nog niet is afgelopen, blijft
hij zoals hij bleef omdat

zijn moeder nog leefde, de katten nog verzorgd
moesten, de kraai met de scheve

staart, omdat het nog morgen moest worden,
omdat zij langskwam.

Nu blijken alle staarten van alle vogels scheef,
zijn moeder is dood, de katten

liggen in de achtertuin, alleen zij is gebleven.
De plaat wordt opnieuw opgezet.

Morgen wordt opnieuw morgen. Hij heeft een
afspraak voor over zes

weken. Ik zie je dan, zegt hij maar hij zal een
hond moeten zoeken met drie poten.