De huizen in dit dorp vervoegen op hun gevels
de namen van alle kinderen, de

volgorde soms aangepast. Zo wordt een gezin
een uitspraak in de volksmond.

Men neemt de linkerafslag na CoRoSan en
gaat de bocht om bij MaRePiTo.

Vervolgens spreekt men elkaar in het dialect
toe, iedereen is welkom.

Pas in de stad komen de dichtregels, weerloze
waarde ijl in de lucht.

Tekenen van protest ook, kinderlijk vergroot.
Dwars door een kartonnen wand

kun je terecht komen in het land van je dromen.
Avonturen op rijm.