Ik moet al bijna huilen
als de avond in het dal warm
en volmaakt uit de bomen valt
alsof je voorgoed met de dingen
zou kunnen verdwijnen.

Rutger Kopland, uit: Brief uit het beloofde land,
13-de bloemlezing van Esso