En dit was het antwoord dat hij vond: “Het ik was het, dat ik naar zin en wezen wilde leren kenen. Het ik was het, waarvan ik mij los wilde maken, wat ik overwinnen wilde. Maar ik kon het niet overwinnen, loochenen kon ik het, het ontvluchten of mij ervoor verbergen, dat was het enige wat ik vermocht. Waarachtig, niets ter wereld heeft mijn gedachten meer beziggehouden dan dat ik van mij, het wonderbaarlijke feit dat ik leef, dat ik als eenling leef, gescheiden en afgezonderd van alle anderen, dat ik en niemand anders Siddhartha is! En tegelijkertijd weet ik over niets ter wereld minder dan over mijzelf, over Siddhartha!’

Herman Hesse, uit: Siddhartha
vertaald door A.M. Binkhuysen