Het is de eerste regel die mij verlangen laat:
Mijn pappa en zijn warme stem

Zijn zware geluid maar zijn lichte overtuiging
De verzonnen verhalen waren

Allemaal waar, alle daaropvolgende mannen
Meenden dat we volwassen moesten worden

Ik en mijn soortgenoten, terwijl mijn mamma
Van wanten wist, alle

Voorwendselen vals noemde, beloftes gebroken
En doen meestal alsof, sprookjes waren het

Van schrijvers zoals mijn vader terwijl ik het
Paard zag springen

En de wei, het hek open en de greppels vol
Gevallen kabouters