als junivuur onder mij brandend,
ligt je lichaam een god te bidden.

om de opperste tederheden
die de tirannie van het uur
een omhelzing lang machteloos maken.

Bert Voeten, uit: Suite in december
uit de verzameling gedichten die ik voor mijn vader overschreef,
5 december 1972