er zal niets zijn
-geen zoekend insekt
-geen huiverend blad
-geen brullend of volgzaam dier
niets warms, niets bloeiends
niets winters, niets blinkends, niets geurigs
-geen lommer door zomerbloemen, gezoend
-geen boom in een bontjas van sneeuw gehuld
-geen wang door een dartele kus bedacht
-geen koene of dralende wiek in de wind
-geen heerlijke huidplooi geen zingende arm
niets om te bevrijden te winnen te schenden
niets om voor uiteen of voor samen te gaan
-geen goed en geen kwaad
-geen nacht van liefde geen nacht van rust
-geen vaste stem geen trillende mond
-geen ontblote borst geen geopende hand
-geen nooddruft en geen verzadiging
niets zichtbaars niets ondoorzichtigs
niets zwaars niets lichts
niets sterfelijks niets eeuwigs

er zal een mens zijn
wat voor mens doet er niet toe
ik of een ander
anders zal er niets zijn

Paul Eluard, het recht, de plicht om te leven
uit de verzameling gedichten die ik voor mijn vader overschreef,
5 december 1972