Ik zoek op het woord “overgave” en kom tot
Mijn poëzie, ik hoor hem roepen

‘jij kunt toch schrijven’ en het is gelijkertijd
Aanbeveling en verwijt, conclusie

En profiel, het moet onder zijn beeld, de
Uitgesproken

Vorm, het geeft struktuur, zegt hij terwijl ik
Van de wolken

Zachte bedden maak en achterover tuimel
Of ook wel

Een huppeltje maak in een regenplas en dan
Kijk hoever de

Druppels reiken, hij draagt de paraplu maar
Zegt later dat

Mijn lijf zo mooi was in die regen, glanzend
Glad articuleer ik