…………..…..dat er verschillende manieren zijn
Zeg ik nog, dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten, beweer
Ik, dat niet alles zo zwaar is, de regen trekt ons naar de grond
Zijn buik glinstert, een spoor trekt, ik wilde wel met mijn
Vingers volgen, ik maak immers poëzie

uit een log van 13 juli 2008 getiteld die niet flirt met de woorden