Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

Categorie: pijn

een nieuwe methode

Vandaag was ik bezig met je in memoriam, gisteren eigenlijk ook, eergisteren idem. Ik liep over straat en probeerde tegen…

verlaten stoelen

Bij het ritueel van de nacht vergat hij de ochtend. Alsof het niet lichter werd, de geluiden niet zwaarder, de…

een keer

O dat langgerekte tussen ons, dat hopeloze terloopse, dat bijna niet noembare. Dat verlies van tijd. Opkijken en de lege…