“Om met de onuitstaanbare willekeur in het reine te komen bedenken we verhalen.”

Christiaan Weijts, uit Furore, De Arbeiderspers, 2020