uit Een wakkere geest, bundel Ze doen maar / Vroeger kon je lachen, Simon Carmiggelt (De Arbeiderspers, 2012)

 

“Ja inderdaad, hij is een schriftsteller. Als ik vraag wat hij zoal op schrift gesteld heeft, antwoordt hij: ‘Niets. De tijd is er nog niet rijp voor.’
Ik slaag er aardig in niet te lachen.
Trouwens – waarom zou ik? Een man die het schrijven uitstelt is soms een genie en iemand die het doet is het meestal niet.”