uit De opdracht van de dichter, 1982, Huub Oosterhuis

“Neem de betekenissen van de woorden
voor kennisgeving aan, of zelfs voor lief,
de dichter moet ze beter weten, ze genezen
van misverstand. De woorden mens en god
bijvoorbeeld, die hij vindt in de taal,
moet hij opnieuw identificeren”

genoemd in De Paus van Amsterdam, biografie van Huub Oosterhuis
door Marc van Dijk, Atlas Contact 2013