Alsof je een schoonmaker inhuurt en eerst je eigen woning
reinigt, zo poets je stoffige beelden en boute uitspraken op
tot ze glimmen en legt ze in de schoot van

een geduldige, geïnteresseerde, daarvoor betaalde vakkracht
die verbanden en conclusies trekt, aanbevelingen doet of tot
een ander tempo beslist, dat alles in je

eigen voordeel. Het heeft ook iets van een moeder die denkt
dat ze weet wat het beste voor je is terwijl ze je dagboekje
uit het geheime laadje peutert en bij

het terugleggen al je andere accessoires een centimeter laat
opschuiven zodat jij weet dat ze er geweest is en gelezen
heeft wat je toevertrouwde aan het papier,

sowieso handelt zij ernaar. Ook brengt het de coach terug of
de voortvarende lief die doelstellingen herhaalt alsof ze die
van mij zijn en maar niet begrijpt waarom

dat meisje eigenwijs en dwars blijft, koppig en boos en zeker
niet doelgericht een toekomst in het oog heeft die voor alle
partijen het gunstigst is, nou ja zeg!