‘Hij had altijd het vage idee dat hij kunstenaar zou zijn geweest als hij zestig jaar eerder was geboren. Een echt vaag idee, want hij wist niet wat het woord kunstenaar tegenwoordig betekende. Een schilder die was omgedoopt tot etalage-inrichter? Een dichter? Bestaan die nog, dichters?’

uit La fête de l’insignifiance, Milan Kundera
vertaald tot Het feest der onbeduidendheid door Martin de Haan