Zoeken betekent: een doel hebben. Vinden daarentegen: vrij zijn, open staan, geen doel hebben. U, eerwaarde, bent misschien inderdaad een zoeker, want terwijl u uw doel nastreeft, ziet u veel over het hoofd van wat zich dicht onder uw ogen ophoudt.

Herman Hesse, uit: Siddhartha, vertaald door A.M. Binkhuysen
(een van de citaten gebruikt voor boek 9)