Is er een ander verschil tussen de avond en de ochtend
dan het vermenigvuldigen van de doden, het

vergroten van de gaten, het langer maken van de afstanden
en het zwarter maken van de lucht, is

het een ander tijdstip waarop de appel teruggehangen wordt,
de behendigheid van het reiken verandert in het

lijdzaam wachten bij de stam tot hij naar beneden valt, is
er kortom iets veranderd in de tijd daartussen?

Merkt de lezer iets van de overwegingen die de dichter
maakt, het uitstel of de twijfel, het geen

gehoor geven aan de intuïtie maar verleid worden tot de ratio
zodat de angst een zeker weten wordt en er niet

één maar zeven mensen vallen gedurende het deel van de dag
waarop de wind stil is en het water kalm?