Komt dit, zegt mijn mamma, in de etalage te liggen
En dan op zo’n doek van
Zacht fluweel, paars misschien en met een kuil in
Het midden en plooien
Langszij?

uit: jouw taal, 27 januari 2012