Zoals het een feest was dat hij optrad bij Reuring, zo was het een feest hem te interviewen.