‘Een oude verpleegster verzorgt
bij gebrek aan zieken jarenlang
zichzelf als een ongeneeslijke wonde.’
Dit is een zin die ik graag zeg.
Ik druk mij uit in zeer verfijnde zonden.
Ook drijf ik dikwijls rond
in de boot van het woord ‘beminnen’.
Ik proef mijn gevoelens
als pralines.

Herman de Coninck: Narkissos,
uit de bundel: Met de vedel