elk moment is
het moment voor de sprong

uit:  Jana Beranová, Zonder bagage
(bundel Tussen aarde en hemel)