Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

onbekende signatuur

Het is iets anders om voor het slapen gaan
hem te dromen dan overdag, bijna

winter tenslotte, je te verliezen in die bijna
gesloten ogen, de fronzen die

van hoofd naar ogen en dan alleen de hoeken
van de mond omhoog trekken,

de schurende wangen en teruggeweken haren
en de handen, de handen eerst op de rug.

De warmte te voelen van de trage beweging,
aanvankelijk uitstellend, dan herhalend

en tenslotte uitvloeiend tot nergens, tot waar
de droom begint dan. Glijdende

vingers die contouren tekenen op beslagen
ramen en krassend eindigen.

 

 

« »