Diokles: “Het is trouwens niet zonder reden dat de dichtkunst de taal der goden wordt genoemd. Het is althans de taal die de goden iedere aan hen verwante sublieme geest influisteren en zonder die taal zouden we zeer weinig vooruitgang boeken in onze wetenschappen. Hoewel het beschamend is de dichtkunst met andere wapenen dan de kracht van haar eigen schoonheid te verdedigen, ga ik de wijsbegeerte te hulp roepen die haar genoeg verschuldigd is om haar niet aan de razernij van haar barbaarse vijanden over te laten.
Alexis: U wordt boos.
Diokles: Een beetje, want dat is nodig…..

Uit: Alexis ou de l’âge d’or (1787), aangehaald in: De Plato uit de polder, Filosofie, over Frans Hemsterhuis door Arnold Heumakers, NRC Weekend, 17/18 oktober 2015