“Enkele regels uit een gedicht van je maakten dat ik naar je verdere gedichten vroeg.

In het weekend heb ik deze aandachtig gelezen. Ik zie er geen plaats voor binnen mijn beperkte fonds. Dat is absoluut geen waarde-oordeel, maar een puur individuele opvatting.

Veel succes gewenst in het vinden van een uitgever die e.e.a. wil oppakken.”

aldus Marc Vleugels van Studio 3005 in een van de aardigste brieven uit de uitgeverswereld.