Het leven is louter geluid tussen twee ondoorgrondelijke stiltes”.

Isabel Allende, uit: Paula
vertaald door Adri Boon