Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

achter de schuren

Alsof het nooit winter wordt, opnieuw
de kleurvlekken tussen het

wisselend licht, bladeren buigend zo
diep mogelijk over het stille gras

alsof hij zojuist ging slapen, het lijf
dampend nog vanonder haar

zwaarte. Alsof er voor altijd genoeg is:
haar handen vogels die

de aarde omhoog gooien en met open
bek het voedsel vangen.

Haar voorraad een lange zomer. Alsof
het werk gedaan is, lauw

bier op de ruwe tafels, vliegen die zich
verdrinken in het vocht.

 

 

« »