Als ik droom over blauwe blubber die uit
ieders mond stroomt, geruststellend

Smurfenblauw en vaag ruikend naar pepermunt
dat wel, wordt het misschien tijd

actie te ondernemen. De beelden worden
afgewisseld met het donkere bloed

en de geur gaat over naar het gier rond onze
boerderij. Ik nam hoge stappen over

de dampende koeienvlaaien en probeerde mijn
vader te volgen. Nu fiets ik

tot tegenover mijn vriendelijke arts die mij
keert en kneedt en niet ongerust

is. Dat komt omdat ik natuurlijk niets verteld
heb over mijn Smurfenbestaan.