In een werkelijk kunstzinnig beeld is altijd een organisch verband aanwezig tussen idee en vorm. Vorm zonder idee en idee zonder vorm vernietigen het beeld, en het beeld houdt op kunst te zijn.

Andrei Tarkovski, uit: Sapetschatljonnoje Vremja
vertaald tot: De verzegelde tijd, beschouwingen over de Filmkunst door Arjen Uijterlinde