Ogenschijnlijk is er niets wat meer voor de hand ligt of tastbaarder en manifester aanwezig is dan het heden. En toch is het voor ons volledig ongrijpbaar. In dat feit ligt alle treurigheid van het leven besloten. In één seconde registreren onze zintuigen – ogen, oren en neus – bewust of onbewust een hele zwerm gebeurtenissen, en trekt er een lange stoet gevoelens en gedachten door ons hoofd. Elk moment vertegenwoordigt een klein universum, dat het ogenblik daarop is vergeten.

Milan Kundera, uit: The art of the novel
aangehaald in John Eliot Gardiner’s ‘Muziek als een wenk van de hemel’