(En, in de omgeving van Y, het broeden
Van merels, haar zuinige vleugel beweging,
Het gesis en de ritsel in de slaap der dieren.)

Nic van Bruggen, uit Les Alentours d’Y,
IV, het branden